Theresa Alonzo

Theresa Alonzo, RN

Telemetry
Kaiser Permanente Fresno Medical Center
Fresno, California
United States